Aktywne wakacje dla dzieci w CK : Centrum Kultury w Błoniu
OGŁOSZENIA


11 lipca 2022

Aktywne wakacje dla dzieci w CK

plakat-program-lato-w-miescie-2022

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie wpłaty na konto Centrum Kultury w Błoniu

nr 33 1020 1055 0000 9102 0256 6719

(należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz rodzaj warsztatów)

Wpłaty należy dokonać do dnia 3 lipca 2022, a w przypadku warsztatów”Kuchni Molekularnej” oraz „Fabryki Czekolady” należy wypełnić oświadczenie uczestnika warsztatów dotyczące uczulenia na alergeny!!! i odesłać na adres e-mail: sekretariat@centrumkultury.com.pl

 

Oświadczenia do pobrania:

oswiadczenie-kuchnia-molekularna -

oswiadczenie-fabryka-czekolady

lato-w-miescie-2022