Święto Plonów i Pożegnanie Lata : Centrum Kultury w Błoniu
OGŁOSZENIA


26 sierpnia 2018

Święto Plonów i Pożegnanie Lata

Centrum Kultury w Błoniu zaprasza artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych, stowarzyszenia, oraz firmy i instytucje związane z tematyką rolnictwa do wzięcia udziału w Święcie Plonów – DOŻYNKI oraz Festynie Pożegnanie Lata 2018, które odbędą się 26 sierpnia 2018 w amfiteatrze  przy Centrum Kultury, ul. Jana Pawła II 1b, 05-870 Błonie.
Organizator ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą zastrzega sobie prawo wyboru Wystawców oraz rozplanowania i rozmieszczenia poszczególnych stanowisk wystawienniczych, o przyznaniu miejsca handlowego decyduje kolejność nadesłania karty zgłoszenia oraz rodzaj oferowanego asortymentu.

Udział w kiermaszu jest bezpłatny.

KARTA DO POBRANIA :

karta-zgloszenia-dozynki-2018   13-klauzula-informacyjna-2018

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz klauzulę informacyjną prosimy składać drogą           e-mailową na adres:
i.sobkowicz@centrumkultury.com.pl do dnia 26.07.2018. lub fax. 22/752 63 16
Wystawcy zostaną powiadomieni o wynikach wyboru do dnia 15 sierpnia 2018 r. drogą e-mailową.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!