Kino Bajka zaprasza! : Centrum Kultury w Błoniu
WYDARZENIA


18 sierpnia 2020

Kino Bajka zaprasza!

 Zapraszamy do Kina Bajka!

27225907925324-3images

ZASADY DLA WIDZÓW ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W SEANSIE FILMOWYM W KINIE BAJKA:

 

  1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych widzowie nie powinni przychodzić na seans, a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.

  1. Udział w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:

- zakrywania ust i nosa przez widzów;

- zajmowania przez widzów miejsc określonych na bilecie do kina (rząd i miejsce) z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;

- obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

  1. a) widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

  2. b) widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

  3. c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

  1. Przed wejściem do budynku Centrum Kultury oraz do sali kinowej obowiązuje widzów dezynfekcja dłoni.

  1. Widzowie przebywający w budynku Centrum Kultury oraz w kolejce do kasy i sali kinowej powinni zachować co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób.

  1. Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe na formularzu otrzymanym przed wejściem do sali kinowej. Wypełniony formularz należy przekazać obsłudze kina przy wyjściu po zakończonym seansie. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną i nie będą wykorzystywane do innych celów. Formularze zostaną zniszczone po trzech tygodniach od daty seansu.

  1. Po zakończonym seansie widzowie powinni pozostać na swoich miejscach do czasu otwarcia drzwi wyjściowych i wskazania przez obsługę kina kierunku wyjścia. Wychodząc z sali kinowej należy zachować dystans od innych osób.

Kasa kina czynna jest na godzinę przed pierwszym seansem.

W poniedziałki kino i kasa kina są nieczynne.