KOMUNIKAT BURMISTRZA BŁONIA : Centrum Kultury w Błoniu
WYDARZENIA


12 marca 2020

KOMUNIKAT BURMISTRZA BŁONIA

KOMUNIKAT BURMISTRZA BŁONIA
Szanowni Mieszkańcy

w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w ślad za zaleceniem władz rządowych, uprzejmie informuję, że podjąłem decyzję o czasowym zamknięciu z dniem 12 marca wszystkich placówek oświatowych zgodnie z opublikowanym już komunikatem.

Informuję również, że z dniem 12 marca zostają odwołane wszystkie imprezy i wydarzenia kulturalne, sportowe itp. na terenie gminy Błonie.

Zaplanowany na dzień 15 marca koncert Big Bandu i uroczystość otwarcia Centrum Sportu z dnia 18 marca oraz Ucztę uliczną – zlot food trucków zaplanowaną w dniach 27-29 marca zostają przełożone. O nowych terminach będziemy Państwa informować.

Zostaje także zawieszona bieżąca działalność Centrum Sportu, Centrum Kultury wraz z filiami w Radzikowie i Bramkach, Muzeum Ziemi Błońskiej, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie wraz z filiami, Klubu Seniora i Dziennego Domu Senior +.

Uprzejmie proszę mieszkańców o ograniczenie do niezbędbych potrzeb bezpośrednich kontaktów z urzędami administracji państwowej i samorządowej i pozostałymi instytucjami. Na ile to możliwe proszę załatwiać sprawy telefonicznie, mailem lub przez profil zaufany ePuap. Informuję, że kasa Urzędu Miejskiego przy ul. Nowakowskiego również będzie zamknięta – proszę dokonywać wpłat na konto.

Na terenie gminy nie stwierdzono dotychczas przypadku koronawirusa. Pragnę wyrazić przekonanie, że sytuacja wkrótce będzie opanowana i będziemy mogli ponownie uruchomić nasze placówki oświatowe i pozostałe instytucje. Proszę o zachowanie wszelkiej ostrożności, unikanie dużych skupisk ludzkich i stosowanie się do zaleceń odpowiednich służb.

O dalszych decyzjach będę informował na bieżąco.

Proszę o udostępnianie niniejszego komunikatu.

Zenon Reszka
Burmistrz Błonia