DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY : Centrum Kultury w Błoniu

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY

Bogata oferta działalności kulturalno-edukacyjnej Centrum Kultury stanowi w szerszym wymiarze kontynuację linii programowej prowadzonej przez minione ćwierć wieku w Ośrodku Kultury „Poniatówka”. Uroczyście otwarty 10 września 2010r wspaniały i wielofunkcyjny obiekt kulturalny od trzech lat promieniuje życiem artystyczno-społecznym skierowanym do mieszkańców miasta i gminy Błonie. To pod dachem tego nowoczesnego, o pięknej bryle architektonicznej przybytku, znalazły swą stałą siedzibę najważniejsze podmioty i instytucje życia kulturalnego, a więc Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej, Biblioteka Publiczna, Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku, kino „Bajka” wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę do projekcji filmów nie tylko w systemie analogowym, ale również w 2D i 3D.

Budynek Centrum wyposażony jest w nowoczesne i funkcjonalne zaplecze techniczno-socjalne ze świadczącą usługi gastronomiczne, elegancką w wystroju kawiarnią „Sun Caffe”. Jednak chlubą i wizytówką naszego obiektu są trzy znakomicie wyposażone sale: konferencyjna, widowiskowa i taneczna. Dzięki tym walorom obok stricte prowadzonej działalności artystyczno-edukacyjnej w Centrum mogą odbywać się różnego rodzaju szkolenia, konferencje, pokazy, sesje, seminaria oraz imprezy o charakterze okolicznościowym.

Wszakże najmocniej pulsującym organem-sercem Centrum Kultury jest działalność artystyczna prowadzona przez Samorządową Instytucję Kultury. To tu na I piętrze i na sąsiadujących kondygnacjach w 21 sekcjach bierze udział w cyklicznych zajęciach ponad 600 uczestników: dzieci, młodzieży, dorosłych. To dział artystyczny Centrum Kultury prezentuje pokazy filmowych premier, organizuje różnorodną w formie i treści linię programową, na którą składają się: wernisaże wystaw malarskich, koncerty, recitale, spotkania autorskie i poetyckie, występy zespołów kabaretowych, spektakle teatralne, koncerty edukacyjne Filharmonii Narodowej, zajęcia korekcyjno- sportowe, poranki teatralne, baletowe i filmowe dla najmłodszych. Na przestrzeni minionych 4 lat gościło w naszym Centrum ponad 250 znakomitych artystów tworzących współczesny panteon osobowości kultury. Jednak naszą szczególną chlubą są nasi wychowankowie – młodzi artyści zdobywający laury na powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz zagranicznych scenach i parkietach. Od 30 lat Zespół Pieśni i Tańca „Tęcza” zdobywa nagrody i koncertuje nie tylko na festiwalach folklorystycznych w Polsce, ale co roku wyjeżdża na występy zdobywając nagrody na przeglądach i festiwalach w całej niemal Europie. Najliczniejszą i najbardziej utytułowaną sekcją są jednak w Centrum Kultury formacje taneczne. Osiem grup zrzeszających ponad 250 tancerek i tancerzy od lat zdobywa laury na parkietach całej Polski. Formacja BRAWO zdobyła w 2011r. Mistrzostwo Polski w tańcach latynoamerykańskich, a w latach wcześniejszych aż sześciokrotnie stawali na podium tej największej imprezy tanecznej w kraju. Ich następcy BRAWKO, BRAWO DUO oraz BRAWECZKO są godnymi kontynuatorami licznych sukcesów. Ale nie tylko tańce stanowią znak firmowy Centrum. Bardzo bogatymi osiągnięciemi mogą się pochwalić również adepci sekcji plastycznej, studia wokalnego, klas pianina oraz obchodzący niebawem swój jubileusz XV-lecia chór „Śpiewający Senior”. To nasi wychowankowie: dzieci, młodzież i dorośli swymi osiągnięciami najbardziej radują nasze serca.

Staramy się również nie zapominać o wspieraniu artystyczno- okolicznościowych inicjatyw, błońskich przedszkoli, szkół, organizacji społecznych zapraszając i udostępniając im sale oraz na co dzień współpracować z bliskim naszemu sercu Błońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz prężnie działającym Klubem Seniora usytuowanym przy ul. Traugutta. Wielkie zainteresowanie naszą wszechstronną działalnością znajduje odbicie w cyfrach wyrażających odbiorców, którzy odwiedzają nasze Centrum Kultury. Są to liczby, które napawają dumą. I tak w roku kalendarzowym 2013 w imprezach artystycznych uczestniczyło 24,887 osób. W kinie Bajka seanse filmowe obejrzało 14,908 osób. W comiesięcznych zajęciach sekcyjnych: dzieci, młodzieży i dorosłych brało udział 480 uczestników. W zajęciach fakultatywnych oraz wykładach BUTW uczestniczyło co miesiąc ok. 200 słuchaczy. Ze zbiorów Biblioteki Publicznej w ciągu 2013r. skorzystało z czytelni 2,587 osób, zaś wypożyczyło książki 19,082 osoby. Bibliotekę Pedagogiczną odwiedziło łącznie 9.527 osób. W ciągu całego 2013 roku skorzystało ogółem z dóbr kultury w błońskim Centrum Kultury 77.788 osób. Zważywszy, że cała Gmina Błonie liczy 20 000 mieszkańców ilość osób korzystających z dóbr kultury jest zjawiskiem wielce krzepiącym i mobilizującym do sprostania oczekiwaniom stawianym nam przez wiernych ale i wymagających odbiorców.

Staramy się więc by nasza działalność była dynamiczna, różnorodna, odpowiadająca na propozycje składane przez mieszkańców naszej Małej Błońskiej Ojczyzny. W dalszej działalności będziemy wychodzić naprzeciw wszelkim inicjatywom i propozycjom tak, aby kompleksowo służyć i zaspakajać potrzeby intelektualne naszych odbiorców.

Zapraszamy wszystkich stałych i okazjonalnych Drogich Gości do odwiedzania Centrum i korzystania z naszej bogatej artystyczno-edukacyjnej oferty.

Bo jak pisali nasi wielcy
”Sztuka jest sposobem wybaczania światu jego zła i chaosu”,

a tak naprawdę
„Życie jest mało warte
poza Szopenem i Mozartem,
poza Szekspirem i Rembrandtem
poza Słowackim i Mickiewiczem
jest w ogóle niczem”.

Bądźmy razem, a w dalszej codziennej współpracy na kulturalnej niwie ducha nie gaśmy!

dsitarski
p.o. Dyrektor
dsitarskip
Dariusz Sitarski

Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1B tel.22 752 63 00, fax. 22 752 63 16
sekretariat@centrumkultury.com.pl , www.centrumkultury.com.pl

NASZE REPREZENTACYJNE ZESPOŁY

zespoly_ck

GOŚCIE CENTRUM KULTURY
Wybrani spośród 250 osobowości Kultury, które gościły u nas.

goscie_ck