HISTORIA : Centrum Kultury w Błoniu

HISTORIA

PONIATÓWKA
Rok 2010 to rok jubileuszu 25-lecia prężnej działalności kulturalno-edukacyjnej Ośrodka Kultury „Poniatówka”. Ćwierć wieku temu – od chwili zagospodarowania „Poniatówka” stała się lokalnym centrum życia kulturalnego. Na przestrzeni minionych lat, mimo niewielkiego metrażu, znalazły tu schronienie grupy artystyczne, lektoraty języków obcych, a także kółka plastyczne i muzyczne. W Sali koncertowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego zorganizowano kilkaset różnych spotkań, koncertów, odczytów, gawęd, wieczorów poetycko-artystycznych oraz wiele innych różnorodnych imprez o zasięgu lokalnym, powiatowym i regionalnym. Działalność Ośrodka realizowana była głównie poprzez pracę kulturalną z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W propozycjach skierowanych do dzieci staraliśmy się rozwijać i kształtować różnorakie zainteresowania w dziedzinie sztuki (kółka muzyczne), muzyki (nauka gry na instrumentach), teatru i najbardziej licznej sekcji tańca (udział ponad 250 dzieci i młodzieży). Wspieraliśmy też naukę języków obcych, a także działalność muzyczno-wokalną seniorów z naszego miejsko-gminnego terenu.

Wychowankowie „Poniatówki” zdobyli wiele nagród, wyróżnień i laurów na terenie nie tylko naszego miasta i gminy ale także Mazowsza i Polski.

Nasze reprezentacyjne zespoły uczestniczące w festiwalach poza granicami kraju odnosiły sukcesy na scenach i estradach prawie całej Europy. Największe laury i zaszczyty przyniosły miastu i gminie: Zespół Pieśni i Tańca „Tęcza”, trzy grupy tańca towarzyskiego – „Brawo”, „Brawko”, Brawo Duo” oraz chór „Śpiewający Senior”.

Od początku swej działalności kulturalno-edukacyjnej dorosłym mieszkańcom proponujemy uczestnictwo w koncertach muzyki poważnej, recitalach, wernisażach wystaw malarskich i podróżniczych, a przede wszystkim w cyklicznie organizowanych od początku istnienia Ośrodka „Poniatówka” niedzielnych spotkań autorskich z najwybitniejszymi postaciami kultury (aktorami, reżyserami, pisarzami, mistrzami sportowych aren, politykami, hierarchami Kościoła). Odbyło się ponad 400 spotkań.

Nie zapominaliśmy też o stałych świętach narodowych, uroczystościach patriotycznych czy też okolicznościowo – rocznicowych obchodach ważnych wydarzeń. Pamiętaliśmy o lokalnych plastykach, poetach, muzykach, społecznikach.

Staraliśmy się więc prowadzić nie tylko działalność statutową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych, ale także współtworzyć i kultywować kulturę najwyższego lotu stanowiącą o tożsamości miasta, regionu i kraju.

Na przestrzeni minionego ćwierć wieku bardzo pomocną ręką wspierały nas władze samorządowe; burmistrzowie – Ewa Tuzimska, Janusz Adamski, Zbigniew Stępień, Zenon Reszka oraz zarządy i radni wszystkich pięciu kadencji. Władze samorządowe zawsze były naszym nieocenionym mecenasem, rozumiejącym potrzebę krzewienia i pielęgnowania tożsamości kultur lokalnych – owych Małych Ojczyzn.

Za nami piękny, pełen sukcesów i prężnej działalności rozdział w staropolskim post ziemiańskim dworku „Poniatówka”. Jesienią br. Ośrodek Kultury przeniósł swą siedzibę do nowego, godnego XXI wieku locum- Wielofunkcyjnego Centrum dla Potrzeb Kultury. Niech dotychczasowa działalność stanowi mocny fundament do jeszcze bogatszej w dokonania i sukcesy twórczości dla dobra naszego miasta. Obyśmy nadal byli godnymi ambasadorami Kultury i Sztuki w Błoniu, na Mazowszu i w Polsce.

Dyrektor ds. artystycznych Dariusz Sitarski