ROBOTYKA : Centrum Kultury w Błoniu

ROBOTYKA

Pierwsze zajęcia 20 września 2019 r.

Zapraszamy na robotykę w piątki:

16.00 – 17.00 – LEGO WeDo 1.0 (od 5 lat,  4 x 60 min.,  120 zł/mies.)

17.15-18.30 – LEGO WeDo 2.0 (od 7 roku, 4 x 75 min. 140 zł/mies.)

 

przechwytywanie2