ROBOTYKA : Centrum Kultury w Błoniu

ROBOTYKA

Zapraszamy na robotykę w piątki:

16.00 – 17.00 – LEGO WeDo 1.0 (od 5 lat, opłata 100 zł/mies.)

17.15-18.45 – LEGO WeDo 2.0 (od 7 roku, opłata 140 zł/mies.)

 

przechwytywanie2