Spotkanie poświęcone metodom relaksacji : Centrum Kultury w Błoniu
WYDARZENIA


22 stycznia 2022

Spotkanie poświęcone metodom relaksacji

Kilka słów od prowadzącej zajęcia Pani Marty Wilczyńskiej na temat ćwiczeń relaksacyjnych Qigong:

„Qigong jest jednym z filarów Tradycyjnej Chińskiej Medycyny, jest to forma ćwiczeń dla ciała i ducha o udokumentowanej wielowiekowej tradycji.

W starożytnych Chinach istniał kult zdrowia i długowieczności. Ćwiczenia miały służyć utrzymywaniu kondycji fizycznej oraz rozwijać cechy mentalne takie jak wewnętrzny spokój i harmonia, które służą utrzymywaniu dobrego zdrowia. Qigong jest więc od zarania metodą holistyczną.

Rozróżnia się qigong medyczny oraz qigong sztuk walki. Tak naprawdę oba służą do regulowania przepływu energii w ciele poprzez wykonywanie konkretnych ruchów.

Podstawowymi praktyki elementami są: postawa ciała, oddech oraz stan koncentracji umysłu.

Medycyna zachodnia wykazuje że dzięki różnorodności ruchów powstają nowe ścieżki neuroprzekaźników co hamuje procesy starzenia się. Spokojne tempo ćwiczeń pozwala praktykować qigong osobom w różnym wieku i różnej kondycji fizycznej.

W krajach Europy zachodniej qigong ma status oficjalnej dziedziny medycznej a zajęcia o charakterze leczniczym są refundowane z państwowego funduszu zdrowia.”

techniki-relaksacyjne_poprawka1