Turniej Szachowy : Centrum Kultury w Błoniu
WYDARZENIA


11 czerwca 2016

Turniej Szachowy

turniejszachowy2016