TWORZENIE GIER : Centrum Kultury w Błoniu

TWORZENIE GIER

Zapraszamy na zajęcia z podstaw tworzenia gier w  każdy piątek o godz.19.00, opłata 120 zł./ za miesiąc.

0001-3