Wykład Dr. Kazimierza Pacuskiego na temat Chrystianizacji Mazowsza Południowego, godz. 17.00 : Centrum Kultury w Błoniu
WYDARZENIA


28 kwietnia 2016

Wykład Dr. Kazimierza Pacuskiego na temat Chrystianizacji Mazowsza Południowego, godz. 17.00

plakat plener A3