Wystawa z okazji Święta Niepodległości : Centrum Kultury w Błoniu
WYDARZENIA


11 listopada 2020

Wystawa z okazji Święta Niepodległości

Z uwagi na skomplikowaną sytuację ogólnoświatową spowodowaną pandemią, tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości muszą przebiegać w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu osób w nich uczestniczących. Dlatego też inaczej niż dotychczas organizujemy obchody rocznicy tego ważnego wydarzenia z 11 listopada 1918 roku – jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zniewolenia.

➡️Ten dzień, dzień w którym nastąpiło: przekazanie przez Radę Regencyjną władzy zwierzchniej nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu i mianowanie Go Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich; rozbrojenie niemieckiego garnizonu wojskowego stacjonującego w Warszawie; oraz podpisanie w Compiègne rozejmu, kończącego faktycznie I wojnę światową – uznany został za dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. Radości z zakończenia wojny i perspektywy budowania wolnej i niepodległej Polski nie była w stanie przyćmić panująca wówczas pandemia niezwykle groźnej i nadzwyczaj śmiertelnej grypy, nazwanej niesłusznie „hiszpanką”. Pochłonęła ona w latach 1918/19 olbrzymią liczbę, (szacowaną na 50 do 100 milionów) istnień ludzkich na świecie. Polska z tych wszystkich wydarzeń, zarówno wojennych jak i zdrowotnych wyszła obronną ręką. A radość z niepodległości była okazywana powszechnie zarówno przez mieszkańców dużych miast jak i najmniejszych mieścin. Aby uczcić te radosne wydarzenia zorganizowaliśmy wystawę poświęconą ówczesnemu brygadierowi, a późniejszemu marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, do obejrzenia której (na razie w internecie) serdecznie zapraszamy. Jeśli kogoś zainteresują te fotografie i ich pochodzenie, zapraszamy – gdy tylko zaistnieje taka możliwość – na drugie piętro Błońskiego Centrum Kultury. Fotogramy pochodzą z Kalendarza wydanego przez IPN z okazji 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego i który w całości poświęcony był Marszałkowi. Miłego oglądania.

p1150729 p1150730 p1150731 p1150732