Zaproszenie do składania ofert cenowych dot. najmu lokalu użytkowego w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku Centrum Kultury : Centrum Kultury w Błoniu
OGŁOSZENIA